fbpx

Projekt- & förändringsledning

Great Fkn Ideas leder projekt, organisationer, personer och branscher genom förändring på mindre och större skala baserat på vetenskapliga metoder och best practice.

Vi stödjer teams, ledare & organisationer som vill gå i frontlinjen och anpassa sig till framtiden.

 

Detta gör vi:

Hållbarhet i organisationer och bolag
  • Vi leder projekt och satsningar inom miljömässig hållbarhet, jämställdhet, integration och inkludering. 
  • Vi utbildar organisationer, jobbar med målgruppsengagemang och utför värdegrundsarbete. 
  • Vi planerar och genomför insatser för hållbarhetskommunikation. 
  • Vi faciliterar strategiskt och långsiktigt hållbarhetsarbete. 
  • Vi hjälper din organisation att implementera FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Organisationsförändring & coaching
  • Vi hjälper individer, team och organisationer att genomgå förändring på mindre och större nivå.
  • Vi fokuserar på hållbar utveckling, digitalisering och anpassning till nya generationer och målgrupper. 
  • Vi planerar och faciliterar förändringsprocesser, möten och gruppdynamik.
Hållbarhetssatsningar för och av unga

Vi leder och koordinerar projekt och satsningar med syfte att utbilda och engagera Generation Z i hållbarhet, FN:s globala mål och socialt entreprenörskap.

Vårt förändringsarbete baseras på vetenskapliga metoder, design thinking samt FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Exempel på projekt- & förändringsledning

Hållbarhet @ Sweden Rock Festival

via LiveGreen

2017 bestämde sig Sweden Rock Festival för att börja jobba strategiskt med att implementera och utveckla sitt hållbarhetsarbete. Genom LiveGreen var vi med och startade upp projektet Hållbar Hårdrock som innefattade hållbar strategi, ett flertal workshops, hållbarhetsdetektiver, en pop-up på festivalen samt en digital hållbarhetsrapport.

”Louise, Alina och Emmelie har varit ett mycket bra och viktigt stöd för oss i vårt hållbarhetsarbete. Genom deras proffsiga sätt att leda oss genom hela processen har vi både gjort framsteg och fått en positiv attitydförändring i teamet. Idag är engagemanget för hållbarhetsfrågorna stort och vi ser fram emot att ta nästa steg i arbetet.”

Sofia Lindqvist Lacinai

vice vd & marknadschef, Sweden Rock Festival AB

Youth Empowerment Project @ SKR

På uppdrag av Sveriges kommuner & regioner jobbade vi med att rekrytera och involvera unga drop-outs, och samtidigt öka målgruppens egenmakt, i en av landets största satsningar mot studieavbrott.

Vi gjorde en inspirationsturné från Skåne till Västerbotten, utbildade makthavare och ledare inom den offentliga sektorn inom ungt inflytande och engagemang, utvecklade metoder för ungdomsdrivet skapande och anordnade populära seminarier under Almedalsveckan. 

Projektet avslutades med den nationella konferensen #skolrevansch, där unga från hela Sverige medskapade programmet och stod i centrum.

“Där unga diskuteras, ska unga representeras.”

“Man har blivit en mängd stora erfarenheter rikare, fått ta plats i ett viktigt sammanhang och känna sig behövd. Att kunna påverka med sin berättelse – det känns jättebra.”

Drop-out / deltagare

#skolrevansch

Digital turné @ we_change / Fryshuset

we_change är ett forum där unga möter aktörer från näringsliv, forskning, myndigheter och civilsamhälle, kring frågor som rör vår gemensamma framtid. 

Vi digitaliserade och producerade Sveriges största hållbarhetsturné för unga, styrde kommunikation och social media. Hybridkonceptet vi tog fram innefattade ett fysiskt heldagsevent på skolor med externa partners via distans i  åtta olika städer med hundratals deltagare, och avslutades med en interaktiv gala.

”Ett välsmort gäng som förstärkte vårt team med kunskap, input, proffessionalitet och härlig energi! Snabbfotade, lösningsfokuserade och visionära. 

Därför känner vi på we_change oss både trygga, lyckliga och peppade på att arbeta vidare tillsammans med Great Fkn Ideas!”

Rebecca Bergman

projektledare, we_change / Fryshuset Sverige

Hållbar musik- & eventindustri @ Region Blekinge 

via LiveGreen

I nära samverkan med Musik i Blekinge, Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola, med stöd från Naturvårdsverkets program Klimatklivet, initierade vi en satsning för att minska klimatpåverkan från musikevenemang i Blekinge. 

Länsmusikorganisationen leddes igenom den så kallade ABCD-processen, som resulterade i en strategisk hållbarhetsplan. Därefter jobbade vi med att förmedla kunskap, dels genom att författa och publicera boken “Stageplots, Setlists & Saving the World”, dels genom att anordna kunskapsevenemang för arrangörer, artister och kulturarbetare.

“Vårt arbete med hållbarhet och arrangemang har kännetecknats av engagemang, kreativitet, utmaningar och framför allt glädje. Att tillsammans hitta nya lösningar på festivaler, konserter m.m. har varit väldigt berikande och hjälpt till att utveckla en ganska konservativ brasch.

Personligen känns det som om jag haft ett gäng mentorer som verkligen lyssnar och kommer med spännande infallsvinklar. Mitt mantra ”Vad kan du göra för att göra omgivningen bättre?” passar perfekt på det här gänget. De bidrar! Att jobba med Great Fkn Ideas har varit och är fantastiskt.”

Ulf "Bitte" Appelqvist

verksamhetsutvecklare, Musik i Blekinge

Great Fkn Ideas

Louise Lindén AB
559124-0451

hello@greatfknideas.se

Huvudkontor Karlskrona
Blue Science Park
Campus Gräsvik 5
371 75 Karlskrona

Kontor Varberg
Bandholtzgatan 33a
432 52 Varberg